TÌM SẢN PHẨM
Search

HCM

1. Huỳnh Khang

 • Quản lý ETC khu vực HCM
 • SĐT: 0918.816.716
 • Email: khang@namhanpharma.vn

2. Lê Văn Đơn

 • Quản lý ETC khu vực HCM
 • SĐT: 0918.118.189
 • Email: don@namhanpharma.vn

3. Hoàng Phúc Hưng

 • Quản lý OTC (thuốc kê toa) khu vực HCM
 • SĐT: 0932.653.863
 • Email: hung@namhanpharma.vn

4. Văn Hoàng

 • Quản lý OTC (TPCN) khu vực HCM
 • SĐT: 0989.337.447
 • Email: hoang@namhanpharma.vn